اقامت و زندگی در آلمان

موضوع: اقامت و مهاجرت به کانادا و اروپا تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ 0 دیدگاه 801 مشاهده

راهنمای اقامت در آلمان|زندگی در آلمان

ادارة سكونت و ادارة امور خارجيان

كارهاي ناخوشايند بايد در اسرع وقت انجام داده شوند. در آلمان دست و پاگيرترين ولي مهمترين كارها ادارات مي باشند. اولين آنها ادارة سكونت  Einwohnermeldeamt مي باشد.

هركسي مي خواهد بيشتر از سه ماه در آلمان زندگي كند, بايد در ظرف يك هفته محل سكونت خود را به اين اداره معرفي كند. براي معرفي ارائة كپي اجاره نامه و يا مدركي مشابه آن ضروري است. بعدها در صورت تغيير محل سكونت بايد اداره را در جريان آدرس محل سكونت جديد قرار داد. قابل توجه است از آنجاييكه محل ادارة سكونت درشهرهاي مختلف بسته به نوع سازمان دهي شهري, متفاوت ميباشد, بهتر است كه از ادارة امور دانشجويان خارجي دربارة آدرس دقيق اين اداره كسب اطلاع بكنيد. ادارة بعدي كه دانشجويان خارجي با آن سروكار خواهند داشت, ادارة خارجيان  Ausländeramt مي باشد. در اين اداره بايد شخصاً تقاضاي اقامت داد و مدرك دال بر تأمين بودن تحصيل از نظر مالي را ارائه داد. يعني دانشجويان بايد در ماه حداقل ۵۰۰ يورو داشته باشند. در صورت وجود مدارك زير با تقاضاي اقامت موافقت مي شود:

ـ ويزاي دانشجويي معتبر( دانشجوياني كه از كشورهاي اتحادية اروپا نمي آيند.)

ـ گذرنامه و يا كارت شناسايي معتبر

ـ مدرك بيمة درماني

ـ كپي اجاره نامه و يا تأييدية موجر

ـ سه قطعه عكس پاسپورت

ـ در بعضي موارد گواهينامة پزشك

اجازة اقامت فقط براي يكسال اعطاء مي شود و بايد هر سال تمديد شود.

 

بيمه درماني

كسي كه در آلمان بيمار شود, جاي نگراني ندارد. براي اينكه چه دانشجوي آلماني و چه دانشجوي خارجي نزد شركت بيمة قانوني, بيمه مي شود. هزينة بيمه كمتر از ۵۰ يورو در ماه مي باشد و مزاياي فراواني دارد. بيمه شدگان نزد پزشك و در صورت لزوم در بيمارستان درمان مي شوند و داروهاي لازم را با نسخة دكتر دريافت مي كنند, بدون آنكه هزينه اي را پرداخت كنند.

مدرك بيمة درماني بايد هنگام ثبت نام دانشگاه Immatrikulation ارائه شود. بدون بيمة درماني ثبت نامEinschreibung غير ممكن مي باشد.

داوطلبان خارجي بايد قرارداد بيمه را در آلمان ببندند. اطلاعات و فرم هاي تقاضا در همة شركت هاي بيمه قابل دسترس عموم بيمه شوندگان مي باشد.

در بعضي از ايالات آلمان, دانشجويان خارجي مي توانند تأييدية بيمه از كشور خود را ارائه دهند. اطلاعات بيشتر را مي توان از ادارة دانشجويان خارجي دريافت كرد. دانشجويان تا ترم چهاردهم و تا سن سي سالگي در ازاي مبلغ ماهيانة مناسب بيمه مي شوند.

دانشجويان كالج, به جز پژوهندگان مهمان, شركت كنندگان كورس زبان آلماني و داوطلبان تحصيل در دانشگاه كه سنشان از سي سال تجاوز مي كند, هيچ حقي بر بيمه شدن نزد شركت هاي بيمة درماني قانوني ندارند. آنها بايد خود را خصوصي بيمه كنند. براي اينكه اين افراد هم بايد نزد ادارة خارجيان مدرك بيمة درماني ارائه دهند, تا بتوانند اجازة اقامت كسب كنند. براي اين افراد سرپرستي دانشجويي Studentenwerk با شركتهاي خصوصي بيمه بر سر قيمت مناسبي به توافق رسيده اند. هزينة ماهيانه در حال حاضر همچنين ۵۰ يورو مي باشد. اطلاعات بيشتر را مي توان نزد سرپرستي هاي دانشجويي دريافت كرد.

 

خدمات پزشكي در آلمان

متأسفانه در آلمان هم امكان بيمار شدن وجود دارد. اما در صورت بيماري, در اين كشور به اندازة كافي دكتر , اعم از پزشك متخصص و عمومي وجود دارد.

در انتخاب دكتر دوستان و آشنايان مي توانند شما را ياري كنند. زيرا يافتن دكتر خوب مانند يافتن مكانيك خوب نياز به وقت دارد. دفتر تلفن عمومي به نام « صفحه هاي زرد» Gelbe Seiten به شما اطلاعات دربارة پزشكان در همة تخصصها مي دهد.

بيماريها طبيعتأ خودسر هستند, آنها هر موقع كه دلش خواست مي آيند. در صورت امكان به موقع به دكتر مراجعه كنيد. بهتر است كه قبل از رفت ند دت از طريق تلفن وقت تعيين كنيد.

تقريبأ مي توان به تمام پزشكان عمومي, بدون تعيين وقت قبلي مراجعه كرد.

ساعات كار

طبيعي است كه انسان خارج از ساعات كار پزشكان هم بيمار مي شود. روزهاي تعطيل, آخر هفته ها و نيمه شبها پزشك اورژانس وجود دارد. شما مي توانيد از طريق روزنامه ها دربارة پزشكاني كه شيفت شب دارند, اطلاعات كسب كنيد. همين مسأله در مورد داروخانه هاي اورژانس صدق مي كند. شما مي توانيد به پزشك نزديك محل سكونت خود تلفن كنيد. پاسخگوي تلفن به شما آدرس پزشك اورژانس را مي دهد. داروخانه هايي كه ساعات كار آنها پايان يافته است, آدرس داروخانه هاي اورژانس را بر روي ويترين خود نصب مي كنند.

بيمارستانها

بيمارستانها چندان ارزان نيستند. كساني كه در مرحلة تصميم گيري دربارة رفتن به بيمارستان هستند بايد با شركت بيمة درماني خود تماس حاصل نمايند. به دليل هزينه ها و امور اداري رفتن به بيمارستان در كشور خود راحتتر مي باشد. در موارد بسيار ضروري مي توانيد با شماره تلفنهاي ۱۱۰ و يا ۱۱۲ به پزشك اورژانس دسترسي يابيد. با اين شماره ها را مي توان از تمامي كيوسكهاي تلفن به طور رايگان تماس گرفت.

 

مخارج زندگي در آلمان

 

متواضع ولي نه فقيرانه

با يك حساب سرانگشتي: هزينة زندگي دانشجويي در آلمان در ماه تقريباً ۶۶۰ يورو مي باشد. هزينة زندگي در آلمان نسبتاً بالا مي باشد. با ۶۶۰ يورو مي توان متواضع زندگي كرد, نه بيشتر. از همه مهمتر پايين نگه داشتن هزينه هاي ثابت, مانند اجاره خانه مي باشند. سكونت Wohnen در آلمان ارزان نيست. داشتن يك اتاق با قيمت مناسب مثلاً در خوابگاه باعث صرفه جويي در هزينة زندگي مي شود. چرا كه زندگي متواضعانه نبايد به معني فقيرانه باشد.

 

تخفيفات

براي دانشجويان در بسياري از زمينه ها تخفيف وجود دارد. موزه ها و ديگر گردهمايي هاي فرهنگي قيمتهاي مخصوص براي دانشجويان عرضه ميكنند. در هرحال پرسيدن ضرر ندارد. دانشجويان مي توانند خود را از پرداخت ماليات راديو و تلويزيون معاف كنند. براي اين منظور بايد به ادارة امور اجتماعي رجوع كرد. تصميم گيري با اين اداره مي باشد. مدارك مورد نياز به شرح زير مي باشند: تأييدية ثبت نام, مدرك كمك هزينة تحصيلي بر طبق قانون كشوري پشتيباني از آموزش عالي BAföG و يا كمك هزينه از طرف والدين و يا در آمد شخصي. همچنين مسافرت براي دانشجويان با تخفيف مي باشد. دارا بودن كارت دانشجويي و يا دانش آموزي بين المللي (ISIC) كمك فراواني در اين زمينه مي كند. قيمت اين كارت ۹ يورو مي باشد و مي توان نزد سرپرستي به راحتي تهيه كرد. براي تهية اين كارت فقط نياز به يك عكس و كارت دانشجويي مي باشد. با اين كارت برخورداري از تخفيف در بليط هواپيما و اقامت در مهمانخانه ها امكان پذير مي باشد. به علاوه سفر با قطار براي دانشجويان تا ۲۶ سال با تخفيف ميباشد. دربارة قيمتهاي آن مي توان يا از طريق اطلاعات راه آهن و يا در اينتر نت كسب اطلاع كرد. دوستداران سفر مي توانند از مزاياي كارت خانة جوانان بهره مند شوند. با اين كارت مي شود با قيمت مناسب در خانة جوانان در داخل و خارج از كشور اقامت كرد.

 

كمك هزينه بر طبق قانون كشوري پشتيباني از آموزش عالي: BAföG

يك دانشجو به جز نياز به دانش كه باعث جذبش به مدارس عالي مي شود, نيازهاي ديگري هم دارد. از جملة اين نيازها پوشاك و خوراك, مي باشد گهگاهي هم رفتن به سينما. جهت فراهم بودن تمام اين امكانات براي يك دانشجوي آلماني, قانوناً برنامه ريزي شده است. قانون كشوري پشتيباني از آموزش عالي, با علامت اختصاري BAföG از دانشجويان حمايت مالي ميكند. با اين شرط كه والدين توانايي آن را نداشته باشند و دانشجو ۳۰ سالگي را پشت سر نگذاشته باشد. ميزان اين كمك هزينه بسته به درآمد والدين و در صورت امكان به درآمد دانشجو دارد. قوانين امتحاني خصوص هر رشتة تحصيلي به اين موهبت مالي پايان مي دهد: بعد از پايان مدت تعيين شده تحصيلي Regelstudienzeit ـ براي دانشگاهها معمولاً ۹ ترم و براي مدارس عالي فني ۷ و يا ۸ ترم مي باشدـ خبري از كمك هزينه نخواهد بود. در صورت بيماري, نگهداري و تربيت كودك, و يا ناتوانايي جسمي استثنا وجود دارد.

نكتة مهم: تنها نيم اين مبلغ به عنوان كمك هزينة بلا عودت مي باشد. نيم ديگر آن وام بدون بهره مي باشد كه بايد بعدها پرداخت شود. دانشجويان خارجي هم مي توانند تحت شرايط خاصي كمك هزينه دريافت كنند. اولين محل رجوع شما ادارة قانون كشوري پشتيباني از آموزش عالي BAföG ميباشد كه تحت نظر سرپرستي كار مي كند.

 

سكونت در آلمان

 

جستجوي مسكن در آلمان

جوينده يابنده است. اين ضرب المثل حقيقت را مي گويد متأسفانه فقط زمان يافتن را تعيين نمي كند. جستجوي خانه وقت مي خواهد و اعصاب. مهم آنست كه به موقع عمل شود. بهتر است كه حتي قبل از سفر كسب اطلاع كنيد تا موفق به يافتن خانه با قيمت مناسب شويد. مسكن در آلمان گران مي باشد. اغلب وقتها نيم حقوق براي اجاره خانه صرف مي شود. كساني كه نمي خواهند به شانس خود اعتماد كنند, بايد طرق مختلف جستجوي خانه را بيازمايند.

جرايد و بردها

آگهي هاي مسكن در روزنامه هاي محلي بيشتر چهارشنبه ها و آخرهفته ها چاپ مي شوند. شما هم مي توانيد در روزنامه آگهي بدهيد. بعضي از روزنامه ها مخصوص آگهي هستند. البته از طريق دانشگاه هم مي توان مسكن پيدا كرد. برد هاي سياه دانشگاهها زير بار آگهي هاي مسكن كمر خم كرده اند. براي كساني كه تنها به آلمان مي آيند, سوييت ها فرصت خوبي را براي آشنا شدن با ديگران فراهم مي كنند.

مراكز شراكت مسكن, مهمانخانة دانشگاه, بنگاه مسكن

در بسياري از دانشگاهها مراكز شراكت مسكن وجود دارد كه در ازاي كميسيون در پيدا كردن مسكن واسطه مي شوند. مهمانخانه هاي دانشگاه هم خانه در اختيار مي گذارند. كساني كه از طريق دلال به دنبال مسكن مي باشند, بايد بداند كه دو ماه اجاره خانه براي حق كميسيون هزينة عادي آن مي باشد. اين هزينه بسيار بالا مي باشد و براي يك اقامت كوتاه مدت نمي ارزد. ولي اگر شرايط اقتضا مي كند كه اين كار از طريق بنگاه صورت گيرد, بهتر است كه اين بنگاه جزو سنديكاي بنگاههاي آلمان RDM باشد.

خوابگاههاي دانشجويي آلمان

اتاقهاي خوابگاه خيلي كوچك هستند در عوض ارزان ترين مكان براي زندگي مي باشند و چندي است كه در بعضي از خوابگاهها امكانات مسكن براي متأهلين فراهم شده است. از سرپرستي دانشجويي مي توان در بارة آدرسها و شرايط پذيرش خوابگاهها اطلاعات كسب كرد.

اجاره نامه خوابگاه در آلمان

شما با عقد اجاره نامه به شما حقوقي و هم چنين وظايفي تعلق مي گيرد, از جمله:

ـ پرداخت اجاره

ـ رعايت مهلت پايان عقدنامه

ـ پرداخت هزينة برخي از تعميرات

ـ در بعضي از موارد پرداخت هزينة نوسازي هنگام ترك منزل

ـ پرداخت در صورت بالا رفتن اجاره خانه, بسته به نوع اجاره نامه

ـ پرداخت هزينه هاي جانبي (مانند: ماليات زباله, مصرف آب)

هنگامي كه از اجارة سرد و گرم صحبت مي شود, منظور آنست كه اجارة گرم به معني اجاره, همراه با هزينه هاي جانبي و اجارة سرد به معني اجاره بدون هزينه هاي جانبي مي باشد. مبلغ و چگونگي هزينه هاي جانبي بسته به موقعيت خانه متفاوت مي باشد. بنابراين بايد به هزينه اي كه رويهم رفته مي پردازيد توجه كنيد.

به جز اجاره بايد مبلغي را به عنوان وثيقه در حدود سه ماه اجاره خانه بپردازيد. اين مبلغ, پس از پايان مدت اقامت با بهره به شما برگردانده مي شود. عجله كار شيطان است. شما با امضاء اجاره نامه سرنوشت شرايط مسكن خود را رقم مي زنيد. همانطور كه مي دانيد واژه نامة حقوقي اجاره نامه بي حد و مرز است در حاليكه امضاي شما را فقط چند حرف تشكيل ميدهد. قبل از آنكه خود را موظف به رعايت حقوقي نماييد كه درست متوجه نشده ايد, از همكاران و آشنايان خود سؤال كنيد.

كار و شغلهاي دانشجويي در آلمان

دانشجويان خارجي مي توانند در آلمان بدون مجوز اشتغال Arbeitserlaubnis كار كنند.

براي دانشجويان غير از كشورهاي اتحادية اروپا محدوديت هاي بسياري وجود دارد. آنها مي توانند فقط ۹۰ روز در سال كار كنند. در بعضي از ايالات آلمان كار كردن فقط در تعطيلات ميان ترم ممكن مي باشد.

در صورت توافق ادارة كار Arbeitsamt ادارة خارجيان Ausländeramt مي تواند مجوز كار اضافي به مدت ۱۰ ساعت در هفته, صادر كند. دانشجويان كشور هاي اتحادية اروپا مي توانند بدون محدوديت زماني كار كنند.

بطور كلي كارفرمايان با كمال ميل به دانشجويان كار مي دهند. زيرا در صورتي كه دانشجو بيشتر از نوزده و نيم ساعت در هفته كار نكند, كار فرما فقط يك قسمت از ماليات هاي اجتماعي را براي او مي پردازد. بنابراين دانشجويان ارزانتر از نيروي كار عادي مي باشند. ولي تمام تحصيل را با كارهاي دانشجويي مانند كار در رستوران و يا پيتزا فروشي و نظافت با سختي مي توان تأمين كرد. دستمزد دانشجويي در حدود ۸ يورو در ساعت مي باشد. حقوق بالاتر نصيب آن كساني مي شود كه با خود تخصصي به همراه بياورند, كه بازار كار داشته باشد, مانند برنامه ريزي رايانه. كار تمام وقت به دليل فشردگي برنامة تحصيل غير ممكن مي باشد.

سرپرستي هاي دانشجويي Studentenwerk در پيدا كردن كار كمك مي كنند. بهتر است كه از بنگاه كار دانشجويي وابسته به ادارة كار كمك گرفت. اين بنگاهها بعضي اوقات با سرپرستي در يك مكان مي باشند.

 

دورة عملي

دوره هاي عملي در طي تحصيل موقعيت بسيار خوب ولي متأسفانه به ندرت با درآمد, براي آشنايي با شغل آينده عرضه مي كند. در اينجا مي توان يكبار هم كه شده تئوري را در عمل به همراه همكاران با تجربه عرصة امتحان گذاشت. بعضي اوقات معلوم مي شود كه آيا شغل مورد نظر آينده مناسب مي باشد يا نه. كارآموزي اگر با در آمد همراه باشد مقدار آن بسيار اندك خواهد بود. اين دوره ها به خصوص نزد شركت هاي معروف خواستار بسيار دارد. بنابراين بايد خيلي سريع عمل كرد و نزد شركت هاي معروف در خواست داد.

در بسياري از رشته هاي تحصيلي Studiengänge به خصوص در رشته هاي اجتماعي دوره هاي عملي اجباري مي باشند. اين دوره ها يا در حين تحصيل گذارانده مي شوند و يا قبل از تحصيل, كه در اينصورت گذراندن آن شرط اساسي براي پذيرش دانشگاه ‎Zulassung مي باشد. به طور معمول بايد خود دانشجويان به دنبال دوره هاي عملي بگردند. ولي در صورت اجباري بودن اين دوره, مدارس عالي يا در يافتن جا كمك مي كنند و يا خود اين مدارس مجهز به بانك اطلاعات دوره هاي عملي مي باشند.

حتي اگر گذارندن اين دورها اجباري نباشد, براي يافتن شغل در آينده مفيد خواهند بود. كارفرمايان به خصوص در اقتصاد آزاد ارزش زيادي براي تجربه هاي عملي در كنار معدل خوب دانشگاه قائل هستند.

سرپرستي

اتومبيل در آلمان(چه نوع گواهينامة رانندگي اعتبار دارد؟)

به طور كلي هر گواهينامة خارجي شش ماه اعتبار دارد. كساني كه در خارج زندگي مي كنند, گواهينامة رانندگيشان براي هميشه اعتبار دارد. ولي كسي كه مكان زندگيش را به آلمان انتقال مي دهد, مي تواند شش ماه پشت فرمان بنشيند. بعد از آن بايد گواهينامة آنان عوض شود. گواهينامه هاي اتحادية اروپا و منطقة اقتصادي اروپا نيازي به تعويض ندارند. براي بعضي از كشورها تعويض گواهينامه با امتحان تئوري و رانندگي همراه است. امتحانها در مدارس راهنمايي و رانندگي برگزار مي شوند. براي كسب اطلاعات در زمينة وضعيت گواهينامة خود بايد به ادارة راهنمايي و رانندگي شهر و يا ادارات تابع مراجعه كنيد.

براي تعويض گواهينامه به مدارك زير نياز داريد:

ـ گواهينامه

ـ عكس گذرنامه

ـ تأييدية ادارة سكونت

ـ تأييدية متقاضي مبني بر اعتبار گواهينامه

ـ گذرنامه و يا كارت شناسايي

در بعضي از موارد گواهينامه بايد توسط نمايندة ديپلوماسي آلمان و يا يك كلوپ اتومبيل آلماني و يا خارجي ترجمه شود. كشورهاي زير استثناء مي باشند: اندورا, هنگ كنك, موناكو, نيوزلند, سن مارينو, سوييس, سنگال, قبرس و مجارستان.

 

مراکز خرید در آلمان-فروشگاهها و ساعات كار آنها

 

ترسيم يك نقشة دقيق از دنياي خريدكالا در آلمان غيرممكن مي باشد. قيمت ها و كفييت ها بسيار متفاوت مي باشند. به هر حال مقايسه ضرر ندارد. فروشگاههاي بزرگ داراي هر كالايي كه فكرش را بكنيد, مي باشند. نقص آنها معمولاً در كفييت و سرويس نامطلوب مي باشد. در فروشگاهاي تخصصي ميتوان از مشاورة بهتر برخوردار شد كه معمولاً قيمت كالا هم در اين فروشگاهها معمولاً بالاتر مي باشد.

خريد ارزان

بعضي از فروشگاهها به دليل كمي پرسنل و تجهيزات مي توانند كالاها را با قيمت ارزانتر ارائه دهند. مغازه هاي دست دوم براي خريد وسايل خانه و آشپزخانه كه شايد فقط در آلمان نياز داريد, بسيار مناسب مي باشند. مواد غذايي را در سوپر ماركتها مي توان با قيمت مناسب خريد. فروشگهايي نظير آلدي, ليدل و نرما كه به جهت طريقة عرضة كالا به باد انتقاد گرفته مي شوند (كالاها در قفسه چيده نشده اند بلكه روي تخته هاي چوبي قرار دارند), مناسب ترين قيمت ها را عرضه مي دارند. بعضي وقتها مي توان از اين فروشگاهها بر حسب عرضه مثلاً دلر و يا قايق بادي خريد. مقايسة قيمت براي اقتصاد هر خانواده مهم مي باشد.

پرداخت

شما مي توانيد تقريباً همه جا با كارت عابر بانك پرداخت نماييد. كارتهاي اعتباري هميشه و همه جا پذيرفته نمي شوند. توجه داشته باشيد كه در صورت خريد كالاهاي پرهزينه فيش صندوق را نگه داريد. زيرا ارائة گارانتي فقط در صورت به همراه داشتن فيش صندوق صورت مي گيرد.

ساعات كار در آلمان

تمام مغازه ها حداكثر تا ساعت ۲۰ باز مي باشند. بعضي از آنها ساعت ۱۸:۳۰ تعطيل مي كنند. شنبه ها بايد فروشگاها بين ساعت ۱۳ تا ۱۴ تعطيل كنند و در مركز شهر بين ساعات ۱۴ تا ۱۶٫ يكشنبه ها مغازه ها بسته مي باشند. براي خريد هاي جزئي مي توان به كيوسكها و يا پمپ بنزينها مراجعه كرد. در چهار روز شنبة قبل از كريسمس مي توانيد با طيب خاطر خريد كنيد, زيرا بسياري از فروشگاهها تا ساعت ۱۸ باز مي باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای شینگن  تضمینی+دریافت ویزای توریستی+دریافت ویزای تحصیلی+اخذ ویزا از طریق کار در

+اخذ ویزای از طریق سرمایه گذاری در +اخذ ویزا از طریق ثبت شرکت در +اخذ ویزا از طریق خرید ملک در +ادامه تحصیل در

کشورهای اروپایی و ویزای آمریکا با مشاورین مجرب ما در تماس باشید تا بهترین و سریع ترین راههای دریافت ویزای شینگن و اخذ ویزاهای دیگر را با توجه به بانک اطلاعاتی جامع

.از خدمات دهندگان ویزا در ,های برگ را به شما مشاوره دهند

۰۹۱۲۹۳۴۳۶۶۷ – ۰۲۱۵۵۷۳۱۰۳۳

رفتار زن و مرد نسبت به هم

مردـ زن: پيچيده ترين رابطة اجتماعي در تاريخ انسانيت. مرد و زن در آلمان از حقوق اجتماعي يكسان بر خوردار مي باشند. هر دو براي ايجاد رابطه پيشقدم مي شوند. خانمها هر طور كه بخواهند لباس مي پوشند و در تابستان طبيعتاً لباس كمتر مطلوب تر مي باشد. زياد تعجب نكنيد. زنها مستقل مي باشند. همچنين در رستوران هر كس حساب خود را مي پردازد. البته مردها مي توانند خانمها را دعوت كنند و بر عكس.

عناوين اجتماعي

كشورهاي گوناگون, رسوم گوناگون ـ خطاب و عنوان ها

آلماني ها وقت شناس, با انظباط و كمي رسمي هستند. البته دارا بودن اين صفات به معني نارسايي در شخصيت نمي باشد. و طبيعتاً همة آلماني ها داراي اين صفات نمي باشند. به طور مثال رسمي بودن در مورد همه صدق نمي كند.

تو و شما

مردم جوان معمولاً هم سن و سال هاي خود را با ‌«تو» خطاب مي كنند. بيشتر اوقات حتي به هنگام آشنايي از اين نوع خطاب استفاده مي كنند. هنگامي كه مطمئن نيستيد چطور بايد رفتار كنيد, بهتر است كه صبر كنيد و منتظر رفتار طرف مقابل شويد و همان كاري را انجام دهيد كه او انجام مي دهد. افراد غريبه را با «شما» و اسم فاميلي خطاب مي كنند. افراد مسن خطاب كردن با « تو» را بي ادبي و حتي گستاخي مي دانند. مخاطب خود را با شما خطاب كنيد تا زماني كه فرصت مناسبي مانند نوشيدن شراب پيش آيد و بعد از آن شما تبديل به تو شود.

 

اوقات فراغت

دوستدار برنامه هاي فرهنگي ـ بعد از كار چكار مي توان كرد؟

« آدم كه فقط با نون خالي زندگي نمي كند». اين يك ضرب المثل آلماني است. بنابر اين ضرب المثل و براي جلوگيري از كسالت, آلمان برنامه هاي فرهنگي و برنامه هاي مخصوص گذراندن اوقات فراقت عرضه مي كند. از تئاتر و اركستر گرفته تا موزه. برنامه هاي فرهنگي بسياري وجود دارد فقط مشكل در عذاب انتخاب آن مي باشد. به خصوص كه پيدا كردن برنامة مناسب هميشه آسان نمي باشد.

داشتن نظر اجمالي

اولين كمك را روزنامه هاي محلي مي دهند. ادارة ترافيك معمولاًبروشورهايي براي فعاليت هاي فرهنگي هفتگي و ماهيانه در اختيار عموم مي گذارد.

همچنين همة تئاترها و تالارهاي موسيقي برنامه هاي خود را از طريق دفترچه هاي مخصوص به اطلاع عموم مي رسانند. مزيت آن اينست كه در اين دفترچه ها تمام برنامه ها به خوبي تشريح مي شوند. اگر به دنبال ليست مفصل برنامه هاي سينما يا نئاتر و يا موسيقي مي گردد, مجله هاي شهر بهترين راهنما مي باشند. مسلماً از طريق اينترنت هم مي توان اطلاعات كسب كرد. پيشنهاد كوچك براي بازديدكنندگان تئاتر و كنسرت تهية كارتهاي اشتراك مي باشد. در آغاز هر فصل بيشتر برگزاركنندگان كارت هاي اشتراك صادر مي كنند. پول صرفه جويي شده از اين راه را مي توانيد در راه برنامه هاي فرهنگي ديگر خرج كنيد, منظور كافه رستورانها مي باشد.

فرهنگ كافه رستوران

كافه رستوران ها Kneipen به اندازة كافي همه جا وجود دارد. فرهنگ كافه رستوران در آلمان بسيار رايج مي باشد. در اينجا مردم همديگر را قبل, بعد و يا به جاي سينما و تئاتر ملاقات مي كنند. آدرس بهترين آنها را مي توانيد از دوستان و آشنايان خود بگيريد. دادن انعام را فراموش نكنيد. به طور كلي صورت حسابهاي زير ۵ يورو را بطور افزايشي رند مي كنند. و براي مبالغ بالاي آن ده درصد بعنوان انعام در نظر گرفته مي شود.

ورزش در آلمان

آلماني ها چرم دوست دارند. بخصوص يك شيء چرمي خاص بين آنان طرفدار بسيار دارد: در اين كشور فوتبال طرفداران بسيار دارد. باشگاه تيم فوتبال آلمان با داشتن ۳/۶ ميليون عضو بزرگترين تيم ورزشي جهان مي باشد. البته فقط در فوتبال خلاصه نمي شود. در ۸۷۰۰۰ باشگاه دويده مي شود, ضربه زده مي شود, برد و باخت مي شود. گرچه كه حرف سر اين مسائل نمي باشد. اصل كار در حركت مي باشد. بخصوص اسكيت خيلي طرفدار دار. چهر ي نج چرخ ير كفش سرعت را خيلي بالا مي برد. از هنگام اختراع اين كفش چرخدار, ياده روي كردن براي بسياري از مردم مانند كلاغ پر شده است. چرا كه همه مي توانند استارت بزنند, ولي ترمز كردن كار همه كس نمي باشد. باشگاههاي بدن سازي نيز جزو مكانهاي پرطرفدار مي باشد. تعداد افرادي كه به طور گروهي در اين باشگاهها تمرين مي كنند, روز افزون مي باشد. در آنجا براي هر ماهيچه اي دستگاهي مخصوص وجود دارد. در دانشگاهها هم امكانات ورزشي وجود دارد. البته دانشجويان و كاركنان دانشگاه براي فعاليت جسماني خود نبايد مبلغي بپردازند. تقريباً همه در آلمان به يك نوع ورزش مبادرت مي ورزند. يافتن يك باشگاه زياد مشكل نمي باشد. كساني كه از عرق كردن خوششان نمي آيد, مي توانند شطرنج بازي كنند. در آلمان شطرنج هم جزو ورزش به شمار مي آيد.

رستورانهای آلمان

مردم در آلمان خوب غذا مي خورند. رستورانها با مليت هاي مختلف اسباب عذاب انتخاب را براي گرسنگان فراهم مي آورند. از غذاي هندي گرفته تا فرانسوي و چيني و ايتاليايي وجود دارد. رستورانهاي خارجي از رستورانهاي آلماني ارزانتر مي باشند.

هر كس در رستوران براي خود جا پيدا مي كند. در بعضي از رستورانها يكنفر حتي بعضي اوقات, مدير و يا يكي از كاركنان راهنمايي مي كند. در صورتي كه همة ميزها اشغال بودند, مي توانيد سؤال كنيد. سؤال كردن ضرري ندارد. نان و آب معمولاً جزو غذا سرو نمي شوند, بلكه بايد جداگانه سفارش داده شود. دادن انعام در آلمان راه معمول و زيبايي است براي نشان دادن خوشمزه بودن غذا. بدين منظور در صورت ناچيز بودن مبلغ, صورت حساب را به طور افزايشي رند كنيد. براي مبالغ بالاتر مي توانيد چند يورو اضافه پرداخت كنيد.

قيمت معمول انعام ده درصد صورت حساب مي باشد. نوش جان

 

پول در آلمان

چطوري پول بپردازم ـ با مارك يا يورو؟

وظيفة خود را به انجام رسانيد: مارك آلمان. آخرين فصل تاريخ موفق پنجاه ساله اش به پايان رسيد. از تاريخ ۱٫۱٫۲۰۰۲ بايد نان خود را با يورو بخريد. يك يورو معادل ۱,۹۵۵۸۳ مارك مي باشد. آخرين مهلت امكان پرداخت با مارك آخر فوريه ۲۰۰۲ بود. البته مارك شما بعد از اين تاريخ به منزلة كاغذ سطل زباله نمي باشد. بلكه قابل تعويض به يورو در تمام بانكهاي كشوري و ايالتي مركزي مي باشد.

با پول چكار كنم؟ـ افتتاح حساب جاري

«به پول شما در بانك از همه جا بيشتر خوش مي گذرد.» با اين جملة تبليغاتي و يا عبارتهاي نظير آن بانكها مشتريان را به خود جذب مي كنند. بديهي است كه زمان پنهان كردن پول در زير متكا به پايان رسيده است. حساب جاري Girokonto بهترين امكان دسترسي به پولتان را برايتان فراهم مي كند.

براي باز كردن حساب به گذرنامه و يا كارت شناسايي نياز داريد. بسياري از بانكها مدتهاست كه خدمات خود را از طريق اينترنت هم ارائه مي دهند.

تبادل مالي بدون وجه نقد

واقعاً كار راه انداز: با كارت عابر بانك مي توانيد از عابر بانك پول برداريد و بدين ترتيب به ساعات كار بانك و يا موقعيت بانك خود وابسته نمي باشيد. شما مي توانيد از طريق «وكالت بانكي» و با امضاء كردن «وكالت دائم بانكي» Dauerauftrag اجاره خانة خود را بپردازيد. بدين ترتيب فرستادن فيش پرداخت به دريافت كنندة وجه غير ضروري مي باشد. همچنين پرداخت هزينه هاي دائم مانند پول تلفن از طريق «وكالت بانكي برداشت از حساب‌» به راحتي انجام مي گيرد. به اين ترتيب طرف حساب شما مستقلاً از حساب بانكي شما برداشت مي كند. از آنجاييكه شما مختار به برگرداندن مبلغ برداشته شده از حسابتان در ظرف مدت معين مي باشيد, سوء استفاده اي صورت نخواهد گرفت.

در بين راه

با چك كارت عابر بانك معروف به „EC-Karte” مي توانيد, از حسابتان در بيشتر نقاط دنيا پول برداريد. ساعات كار بانكها متفاوت مي باشد. براي داشتن يك ديد كلي مي توان گفت:

در روزهاي كار از ساعت ۹ تا ۱۶ و پنجشنبه ها تا ساعت ۱۸:۳۰ . ظهر ها احتمالاً از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ بسته مي باشند.

مهم:

ـ قبل از آنكه حساب باز كنيد, هزينة بانكهاي مختلف را مقايسه كنيد.

ـ اطمينان حاصل كنيد كه بعد از مدت معيني دادن وكالت بانكي و قرداد دائم بانكي امكان پذير مي باشد.

نوع ديگر حساب بانكي

كسي كه قصد اندوختن پول دارد, مي تواند حساب مخصوص پس انداز باز كند. بدين ترتيب شما دفترچة پس انداز دريافت مي كنيد و مي توانيد پولتان را به حساب اين دفترچه بگذاريد. بهرة اين نوع حساب بيشتر از حساب جاريGirokonto مي باشد. بوسيلة دفترچة حساب پستي مي توان در بسياري از كشورهاي اروپايي به ارز آن كشور از حساب برداشت كرد. ولي حساب پس انداز جاي حساب جاري را نمي گيرد. چرا كه با حساب پس انداز استفاده از ديگر امكانات بانكي مانند قرداد دائم بانكي و يا وكالت بانكي غير ممكن مي باشد.

 

مخابرات آلمان

تلفن كردن در آلمان

مكالمات تلفني اغلب از طريق شبكة تلفن شركت تلكوم آلمان صورت

مي گيرد. با اين حال شركت هاي مخابرات خصوصي بسياري هم وجود دارند. تلفن هاي بين شهري داخلي (مكانهايي كه دورتر از ۵۰ كيلومتر مي باشند.) و همچنين مكالمات بين المللي از طريق اين شركت ها مقرون به صرفه مي باشند. تعداد اين شركت ها زياد و به همان نسبت هزينة آنان متفاوت مي باشد. بنابراين بهتر است كه هميشه در جريان قيمت روز باشيد. هزينة تماس با اطلاعات و ديگر سرويس هاي ويژه گرانتر از مكالمات عادي مي باشد. دستيابي به اطلاعات از طريق اينترنت هم ممكن مي باشد.

در بين راه مي توان از كيوسكهاي تلفن ارتباط برقرار كرد. به تنها چيزي كه احتياج داريد, كارت تلفن مي باشد كه مي توانيد از ادارات پست و فروشگاههاي لوازم تحرير و يا شعبه هاي دويچه ‏‏تلكوم تهيه كنيد. در بعضي از كيوسكها مي توان با سكه تلفن كرد. ولي اين نوع كيوسكها در حال حاضر عتيقه به حساب مي آيند و كاربرد كمتري دارند.

 

رسانه هاي گروهي آلمان

روزنامه و تلويزيون آلمان

روزنامه, هفته نامه, خبرنامه؛ دنياي مطبوعات آلمان بسيار بزرگ مي باشد. از كيوسك گرفته تا از فروشگاههاي بزرگ مي توان روزنامه خريد. در ايستگاههاي بزرگ راه آهن و كتابفروشي ها مي توانيد روزنامه و مجله به زبان مادري خود بخريد. مانند: „Le Monde” ,”El Pais”, „Herald Tribune”. كساني كه نه قصد خريد بلكه فقط خواندن دارند, مي توانند در كتابخانة شهر هم روزنامه بخوانند و هم امانت بگيرند. و يا به كافه تريا بروند و در كنار نوشيدن قهوه و يا كاكائو روزنامه بخوانند.

تلويزيون

مسلماً در آلمان هم تلويزيون طرفداران بسيار دارد. در كنار اخبار و برنامه هاي اطلاع رسان انواع برنامه هاي سرگرم كننده بر روي صفحه هاي تلويزيون ظاهر مي شوند. در سالهاي اخير تنوع برنامه ها در آلمان مانند ايالات متحده بسيار زياد شده است. دريافت برنامه هاي بين المللي هم امكان پذير مي باشد. انتخاب فرستندة مناسب مستلزم عذاب دادن كنترل از راه دور مي باشد.

ماليات در آلمان

فراموش نكنيد: دارا بودن دستگاه تلويزيون و راديو بايد به اطلاع ادارة گيرندة ماليات, كه به نام اختصاري GEZ برسد. ماليات راديو در ماه ۵ يورو و تلويزيون ۱۴ يورو مي باشد. در صورت دارا بودن تلويزيون و راديو ماليات آن همان ۱۴ يورو خواهد بود.

 

رفت و آمد به آلمان

 

كسي كه دوچرخه نداردـ وسايل نقلية عمومي

سيستم وسايل نقلية عمومي قابل اطمينان مي باشد. با اتوبوس, تراموا و مترو در شهرهاي بزرگ مي توان سريع به مقصد رسيد. در نظر داشته باشيد كه آزادي كه داشتن اتومبيل شخصي به ارمغان مي آورد, توسط

چهار چرخهاي آهني ديگر گرفته مي شود. منظور ترافيك مي باشد كه برعكس جاي پارك, نادر نمي باشد. هزينة پارك باعث مي شود كه بعضي ها از استفاده كردن اتومبيل پشيمان شوند.

بليط آلمان

كساني كه اغلب از وسايل نقلية عمومي استفاده مي كنند, بهتر است كه بليط هفتگي و يا ماهيانه تهيه كنند. قيمت آن مناسب تر است و نبايد هر دفعه بليط جديد تهيه كرد. روزها و شبها در ساعات رفت و آمد هاي شغلي وسايل نقليه با فاصله هاي زماني كوتاه حركت مي كنند. شبها دير وقت تعداد آنها كمتر مي شود و اغلب, شبها دير وقت پيد كدن ويله بير مشكل و يا غير ممكن مي باشد. بنابراين كساني كه از پياده روي خوششان نمي آيد, بهتر است كه به ساعت حركت آخرين وسيلة نقليه توجه كنند.

سوار شدن تاكسي

مسلم است كه تاكسي هم وجود دارد. شما مي توانيد تلفني تاكسي سفارش دهيد و يا با ايستادن در ايستگاه, سوار تاكسي شويد. تاكسي سواري راحت مي باشد ولي چندان مقرون به صرفه نمي باشد.

تنها پرواز كردن زيبا مي باشدـ راه آهن آلمان

مسافرت با قطار سنت مي باشد. راه آهن آلمان جزو بزرگترين راههاي آهن دنيا مي باشد. تمام شهرهاي كوچك و بزرگ آلمان بوسيلة راه آهن بهم متصل مي باشند. براي مسيرهاي طولاني قطارهاي اكسپرس بين شهري ICE مناسب ترين وسيله مي باشند. براي مسافت هاي نزديك مي توان از اكسپرس شهري SE و اكسپرس منطقه اي RE و يا عادي منطقه اي RB استفاده كرد, كه چندان گران نمي باشند. البته وقتي كه از اكازيون هاي راه آهن استفاده شود.

مسافرت ارزان با قطار در آلمان

مناسب ترين اكازيون, كارت قطار مي باشد. به ازاي ۱۳۰ يورو در سال مي توانيد با نصف قيمت با قطار مسافرت كنيد. علاوه بر اين براي دارندة كارت قطار مزاياي ديگري وجود دارد. اطلاعات دقيق دربارة كارت قطار و ديگر مزاياي آن را مي توانيد از اطلاعات و يا دفاتر مسافرتي راه آهن دريافت كنيد. در اين مراكز بروشور ساعات حركت قطارها در دسترس عموم مي باشد.

پرداخت

بليط قطار را مي توان از دستگاههاي اتوماتيك و يا از دفاتر مسافرتي در راه آهن ها, تهيه كرد. ولي اگر قطار به هر دليلي با شما ولي بدون بليط حركت كرد, سريعاً به مأمور قطار مراجعه كنيد. شما مي توانيد از او هم بليط بخريد.

رزرو كردن در آلمان

بهتر است كه براي مسافت هاي طولاني و سفرهاي آخر هفته به خصوص در فصول تعطيلات در قطار جا رزور كنيد. هزينة آن بسيار زياد نمي باشد و به سفر راحتي خواهيد داشت. كسي كه يكبار پنج ساعت از بن تا برلين در قطار بين شهري ايستاده است, اين مسأله را تأييد مي كند. رزرو بوسيلة اينترنت هم ممكن مي باشد.

بسته هاي سنگين

براي حمل بسته هاي سنگين از طريق راه آهن بايد ‌«بليط حمل بسته» تهيه كرد. بدين ترتيب بستة شما از منزل تحويل گرفته و به مقصد دلخواه رسانده مي شود. براي تهية بليط و اطلاعات دربارة شرايط آن به دفاتر تهية بليط مراجعه نماييد. سفر بخير!

سفر با هواپيما

مسلمأ راحترين نوع مسافرت مي باشد. اگر در مرحلة تصميم گيري پرواز داخلي در آلمان مي باشيد, بهتر است كه خوب فكر كنيد. چرا كه زمان پرواز كوتاه است ولي در عوض زمان رسيدن به فرودگاه و انتظار در محوطة فرودگاه طولاني مي باشد. البته از بيشتر راه آهن هاي بزرگ, اتوبوس و مترو براي فرودگاه وجود دارد, ولي اين مسافت نيز بايد اول طي شود. علاوه بر تمام اين تفاصيل پرواز با هواپيما گران مي باشد. در آلمان اكثراً تجار با هواپيما مسافرت مي كنند. براي كساني با وجود شرايط مذكور مي خواهند پرواز كنند, دفتر هاي هواپيمايي براي بعضي از مسيرها قيمت هاي ويژه ارائه ميكنند.

 

اديان آلمان

 

اكثر آلماني ها مسيحي هستند. آلمان, كشور ‌‌« مذاهب مختلف مسيحيت» مي باشد. نيم مسيحيان پروتستان و نيم ديگر كاتوليك مي باشند.

كليساها وظايف اجتماعي بسياري بر عهده دارند. مهدكودك ها و مشاوره براي معتادان به مواد مخدر قسمت جزئي از خدمات آنان به ملت مي باشد. اسلام بعد از دو گروه نامبرده در ردة سوم قرار دارند. آلمان حدود ۳ ميليون مسلمان در خود جاي داده است. در سالهاي اخير تعداد كليميان در آلمان ازدياد پيدا كرده است, كه منجر به زندگي مجدد آنان شده است. پيروان كيش هاي مختلف در صلح و آرامش با هم زندگي مي كنند. تنشها از طريق گفتگو و عاقلانه زدوده مي شوند.

 

امنيت عمومي آلمان

 

شما در آلمان در امنيت هستيدـ امنيت عمومي و سرپيچي از قانون

آلمان كشور نسبتاً امني مي باشد. كشور بدون موارد سرپيچي از قانون وجود ندارد. در هر شهري مناطقي وجود دارد كه چه زن و چه مرد از رفتن به آنجا بايد خودداري كنند. اين مسأله دربارة آلمان هم صدق مي كند. احتياط عاقلانه, در حاليكه ترس, بي جا مي باشد. با رعايت موارد خاص, حتي خانمها مي توانند با طيب خاطر در آلمان زندگي كنند. فقط بايد محتاط بود. علاوه بر مناطق خاص بهتر است كه از محل هاي تاريك و خلوت دوري كرد. در پاركينگ هاي عمومي مكانهايي مخصوص, نزديك ورودي, براي خانمها وجود دارد. خانمها بايد مردان غريبه را در جايي ملاقات كنند كه ديگران حضور دارند. بهتر است كه خانمها هميشه با همراهي شخص ديگر به دنبال خانه بگردند.

در موارد ضروري: از تمام كيوسكهاي تلفن مي توان رايگان با پليس با شمارة ۱۱۰ تماس گرفت.

 

حفاظت از محيط زيست در آلمان

 

زودن زباله با روشهاي علمي صورت مي گيرد. تمامي شهرها براي زودن شيشه, كاغذ كهنه و حلب سفيد كانتيرهاي عمومي مخصوص دارند.

زباله هاي مخصوص مانند باطري و لامپ هاي نئون كهنه در مكانهاي مخصوص جمع آوري مي شوند.

نوشيدني را مي توان در بطري هاي گروئي دار خريداري كرد و بعد از مصرف تحويل داد. زودن زباله اساسي و رنگارنگ مي باشد: پلاستيك به كيسة زرد, كاغذ به كانتر آبي و بقيه به كانتر خاكستري مي روند.

 

آب و هوای آلمان

معتدل مرطوب

آب و هواي آلمان به اصطلاح هواشناسان معتدل مرطوب مي باشد. يعني در تمامي فصول بارندگي وجود دارد. جولاي گرمترين ماه سال مي باشد. بعد از اين ماه الهة آب و هوا, مهربان مي شود و روزهاي آفتابي با شبهاي دلپذير عطا مي كند. در ژانويه بايد خود را با لباس گرم بپوشانيد. بعد از اين ماه هوا به سردي مي گرايد و درجة هوا بعضي اوقات به زير صفر كاهش مي يابد.

قابل توجه علاقه مندان به ورزشهاي زمستاني: در جنوب آلمان برف شديد مي بارد. ارتفاعات بالاي هزار متر براي دوستداران اسكي مطلوبترين امكان را فراهم مي كند. شمال آلمان براي علاقه مندان به آب و هواي خشن مناسب مي باشد. اين منطقه بسيار طوفاني مي باشد. پوشيدن لباسهاي گرم و بادگير براي جلوگيري از سرماخوردگي لازم مي باشد.

 

زندگی در آلمان


ویزای شینگن تضمینی مجله راهنمای ویزا

دیدگاه کاربران

مطالب مرتبط


دیگر مطالب بخش

مهاجرت به بلژیک | هزینه های زندگی در بلژیک

مهاجرت به بلژیک | هزینه های زندگی در بلژیک

ادامه مطلب
مهاجرت به بلژیک | هزینه های زندگی در بلژیک افرادی که قصد مهاجرت به بلژیک و اقامت این کشور را دارند با مراجعه به سایت مرجع ویزاکاران فعالان معتبر این عرصه ...
مهاجرت به اتریش | ازدواج در اتریش

مهاجرت به اتریش | ازدواج در اتریش

ادامه مطلب
مهاجرت به اتریش | ازدواج در اتریش برای مهاجرت به اتریش و اقامت و مشاوره جهت راههای مهاجرت به این کشور به وبسایت مرجع ویزا و امور مرتبط مانند مهاجرت و ...
مهاجرت به اسپانیا | اقتصاد اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا | اقتصاد اسپانیا

ادامه مطلب
مهاجرت به اسپانیا | اقتصاد اسپانیا برای مهاجرت به اسپانیا و اقامت این کشور به وبسایت نیازمندی تخصصی ویزا و امور مرتبط مانند مهاجرت و اقامت: ویزاکاران مراجعه و با معتبرترین ...
مهاجرت به اسپانیا | مهاجرین در اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا | مهاجرین در اسپانیا

ادامه مطلب
مهاجرت به اسپانیا | مهاجرین در اسپانیا برای مهاجرت به اسپانیا و اقامت در این کشور به وبسایت نیازمندی تخصصی ویزا و امور مرتبط مانند: مهاجرت و اقامت: ویزاکاران مراجعه تا ...
مهاجرت و زندگی در لندن

مهاجرت و زندگی در لندن

ادامه مطلب
مهاجرت و زندگی در لندن شاید رویای بسیاری از مردم مهاجرت به لندن باشد.زندگی در لندن به خصوص برای نسل های جوان انگلیسی و خارجی جذاب است.مهم ترین دلیل انتخاب لندن ...
مهاجرت و زندگی در ارمنستان

مهاجرت و زندگی در ارمنستان

ادامه مطلب
مهاجرت و زندگی در ارمنستان جمهوری ارمنستان از جمهوری‌های استقلال ‌یافته شوروی سابق، در منطقه قفقاز جنوبی (حوزه میانی دریای سیاه و دریای خزر) واقع است. همسایگان این کشور در غرب ...
مهاجرت و زندگی در تاجیکستان

مهاجرت و زندگی در تاجیکستان

ادامه مطلب
مهاجرت و زندگی در تاجیکستان جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کشوری مستقل سر برآورد. تاجیکستان از جنوب با افغانستان، ...
روش های مهاجرتی کانادا

روش های مهاجرتی کانادا

ادامه مطلب
هم اکنون می توانید عضو شبکه آریاناپارس در تلگرام شوید روش های مهاجرتی کانادا مروری سطحی بر روش های مهاجرتی کانادا،کمک شایانی به علاقه مندان به این کشور می کند تا از ...
ثبت شرکت در سوئیس برای مهاجرت به سوئیس و اقامت

ثبت شرکت در سوئیس برای مهاجرت به سوئیس و اقامت

ادامه مطلب
ثبت شرکت در سوئیس برای مهاجرت به سوئیس و اقامت نیازمندی و درج آگهی رایگان ویزا , مهاجرت و اقامت: ویزاکاران , شما را در امر ثبت شرکت در سوئیس از طریق ...
مهاجرت به استرالیا | قوانین سخت گیرانه استرالیا

مهاجرت به استرالیا | قوانین سخت گیرانه استرالیا

ادامه مطلب
مهاجرت به استرالیا | قوانین سخت گیرانه استرالیا برای مهاجرت به استرالیا و اقامت این کشور به وبسایت تخصصی ویزاکاران نیازمندی تخصصی ویزا و امور مرتبط مراجعه نمایید این وبسایت معتبرترین ...
مهاجرت به بلژیک | هزینه زندگی در بلژیک

مهاجرت به بلژیک | هزینه زندگی در بلژیک

ادامه مطلب
مهاجرت به بلژیک | هزینه زندگی در بلژیک افرادی که قصد مهاجرت به بلژیک و اقامت این کشور را دارند با مراجعه به ویزاکاران: نیازمندی تخصصی ویزا و امور مرتبط مانند: ...
مهاجرت به آمریکا از طریق کار | ویزای کار در امریکا

مهاجرت به آمریکا از طریق کار | ویزای کار در امریکا

ادامه مطلب
مهاجرت به آمریکا از طریق کار | ویزای کار در امریکا مهاجرت به امریکا , اقامت , کار در امریکا : ایالات متحده سالانه به هزاران نفر از کارگران خارجی در مشاغل ...
مهاجرت به اسپانیا از طریق کار و تخصص | هزینه زندگی در اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا از طریق کار و تخصص | هزینه زندگی در اسپانیا

ادامه مطلب
مهاجرت به اسپانیا از طریق کار و تخصص | هزینه زندگی در اسپانیا مهاجرت به اسپانیا از طریق کار و تخصص برای مهاجرت به اسپانیا و اقامت این کشور به نیازمندی تخصصی ...
دریافت ویزا و اقامت fip

دریافت ویزا و اقامت fip

ادامه مطلب
دریافت ویزا و اقامت fip جهت اخذ ویزای شینگن کاملا تضمینی همراه با عقد قرارداد رسمی و شرکتی و ضمانت اخذ ویزا بدون پیش پرداخت با موسسات مسافرتی ویزاکاران دارای مجوز رسمی ...
ویزای اقامت دانمارک

ویزای اقامت دانمارک

ادامه مطلب
اخذ اقامت دانمارک و ویزای دانمارک جهت اخذ ویزای شینگن کاملا تضمینی همراه با عقد قرارداد رسمی و شرکتی و ضمانت اخذ ویزا بدون پیش پرداخت با موسسات مسافرتی ویزاکاران دارای مجوز ...
اقامت امریکا | اقامت امریکا از طریق کار

اقامت امریکا | اقامت امریکا از طریق کار

ادامه مطلب
اقامت امریکا | اقامت امریکا از طریق کار قوانین حقوقی کار در آمریکا که ویزای کار در کشور آمریکا یا همان ویزای h1B ، ویزایی است که به یک فرد غیر آمریکایی ...
مهاجرت به امریکا | اقامت آمریکا تضمینی

مهاجرت به امریکا | اقامت آمریکا تضمینی

ادامه مطلب
اقامت آمریکا تضمینی مهاجرت به آمریکا و اخذ اقامت دائم این کشور ، به غیراز روش های مختلف پناهندگی سیاسی،اجتماعی، دینی و …..از طریق خانوادگی نیز امکان پذیر است. دولت آمریکا ...
ویزای قبرس | مهاجرت و اقامت قبرس

ویزای قبرس | مهاجرت و اقامت قبرس

ادامه مطلب
 ویزا و اقامت قبرس   آیا میخواهید درباره اقامت قبرس اطلاعات داشته باشید با خدمات دهندگان مهاجرت و اقامت از طریق آگهی های درج شده ایشان در وبسایت نیازمندی تخصصی امور ویزا و اقامت: ...
مهاجرت به استرالیا | اقامت در استرالیا | ویزای استرالیا

مهاجرت به استرالیا | اقامت در استرالیا | ویزای استرالیا

ادامه مطلب
مهاجرت به استرالیا | اقامت در استرالیا | ویزای استرالیا آیا میخواهید درباره ویزای توریستی استرالیا , مهاجرت به استرالیا و اقامت در این کشور اطلاعات داشته باشید با کارشناسان ویزاکاران که در این ...
چرا مهاجرت می کنیم و بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت کدامند؟

چرا مهاجرت می کنیم و بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت کدامند؟

ادامه مطلب
چرا مهاجرت می کنیم و بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت کدامند؟ آيا مي‌دانستيد برطبق آمارهاي سازمان ملل از هر 100 نفردر جهان 3 نفر مهاجرند، يعني در كشوري زندگي مي‌كنند كه ...

های گردی