جاذبه های گردشگری

روستای متروکه ای که با طبیعت یکی شده است

روستای متروکه ای که با طبیعت یکی شده است

روستایی که با طبیعت یکی شد! خانه های متروکه جذابیت خاصی دارند که همه را به سمت خود جذب می کنند. ما در ...

دیدنی های  کرمانشاه

دیدنی های کرمانشاه

http://hibarg.comآشنایی با جاذبه های گردشگری کرمانشاه کرمانشاه یکی از کهن ترین شهرهای ایران است و در دوران باستان نام هایی چون الیپی، کانبادین ...