ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاه اوپسالا سوئد

تحصیل در دانشگاه اوپسالا سوئد

تحصیل در دانشگاه اوپسالا سوئد دانشگاه اوپسالا قدیمی ترین دانشگاه منطقه ی اسکاندیناوی می باشد که در سال ۱۴۷۷ در شهر اوپسالا شروع ...

تحصیل در دانشگاه kth سوئد

تحصیل در دانشگاه kth سوئد

تحصیل در دانشگاه kth سوئد دانشگاه kth مخفف کلمات سوئدی kungliga tekniska hogkdari می باشد که در سال ۱۸۲۷ میلادی در شهر استکهلم ...

ویزای دانشجویی و دانشگاه لوند

ویزای دانشجویی و دانشگاه لوند

دانشگاه لوند|اخذ ویزای تحصیلی دانشگاه لوند برترین دانشگاه کشور سوئد است که در استان اسکانیا سوئد واقع شده است.این دانشگاه در سال ۱۶۶۶ ...

ویزای دانشجویی و دانشگاه بازل

ویزای دانشجویی و دانشگاه بازل

دانشگاه بازل|دریافت ویزای تحصیلی دانشگاه بازل در سال ۱۴۶۰ و در شهر بازل سوئیس تاسیس شد و به عنوان برترین دانشگاه این شهر ...

تحصیل در دانشگاه ecole normale superieure delyon فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole normale superieure delyon فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole normale superieure delyon فرانسه|ویزای دانشجویی دانشگاه ecole normale superieure delyon در شهر لیون فرانسه در سال ۱۸۸۰ تاسیس شد ...

تحصیل در دانشگاه upmc فرانسه و ویزای داشنجویی

تحصیل در دانشگاه upmc فرانسه و ویزای داشنجویی

تحصیل در دانشگاه upmc فرانسه|دریافت ویزای دانشجویی دانشگاه upmc مخفف universite pierre et marie curie می باشد که در کشور فرانسه و در ...

تحصیل در دانشگاه ecole normal superieare,paris فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole normal superieare,paris فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole normal superieare,paris|دریافت ویزای دانشجویی دانشگاه ecole normal superieare,paris  بهترین دانشگاه کشور فرانسه و ۲۳ امین دانشگاه برتر جهان است ...

تحصیل در دانشگاه ecole pdytechique فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole pdytechique فرانسه

تحصیل در دانشگاه ecole polytechnique  فرانسه|ویزای دانشجویی دانشگاه ecole polytechnique  فرانسه یکی از قدیمی ترین و برترین دانشگاه های فنی و مهندسی این ...

تحصیل در دانمارک و رشته های امتیاز آور دانمارک

تحصیل در دانمارک و رشته های امتیاز آور دانمارک

تحصیل در دانمارک و رشته های امتیاز آور دانمارک|ویزای تحصیلی دانمارک با توجه به پیچیدگی رشته های امتیاز آور دانمارک،بصورت مجزا به هر ...

دوره های foundation در کالج بلربیز

دوره های foundation در کالج بلربیز

دوره های foundation در کالج بلربیز|اخذ ویزای دانشجویی دوره های foundation در کالج بلربیز شرایط متفاوتی دارد که به بررسی آنها می پردازیم.کالج ...